Općina Markušica info

Općenito

Općina Markušica osnovana je 1997. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 68/98). U sastav Općine Markušica pripadaju sljedeća naselja: Markušica,Ostrovo ,Gaboš ,Podrinje i Karadžićevo
Podruje Općine Markušica dio je istočnog područja Republike Hrvatske, odnosno jugoistočnog dijela geografske cjeline Istočne Hrvatske, kao najistočnije geografske cjeline RH. 

tel broj

kkkddd

Reljef

Prostor Općine Markušica, kao i širi prostor, dio je geomorfološkog područja prostora
  Istonohrvatske nizine, koji je dio makromorfološke regije Panonske nizine (A. Bognar)
, u okviru koje se izdvajaju mezo i mikromorfološke cjeline.

U osnovi se izdvajaju tri osnovna tipa reljefa: nizinski, zaravanski i brdski. U morfogenetskom
smislu nizine su fluvijalnog i fluvijalno-močvarnog nastanka, dok je zaravanski reljef rezultat
djelovanja eolskih…

Geografski položaj

Podruje Općine Markušica dio je istočnog područja Republike Hrvatske, odnosno
jugoistočnog dijela geografske cjeline Istočne Hrvatske, kao najistočnije geografske cjeline
RH.

Općina Markušica je i dio prostora Vukovarsko-srijemske županije, koja je ujedno i
jugoistočni dio šire geografske cjeline Istočne Hrvatske, odnosno RH.

U okviru prostora Vukovarsko-srijemske županije, Općina Markušica je dio sjeverozapadnog
dijela Županije.…

Markušica- korisni telefonski brojevi

.: Općinsko Pogravarstvo
.: MUP RH - PP Markušica
.: DVD Markušica
.: Dom zdravlja
.: Ljekarna Markušica
.: Autobusni kolodvor
.: HŽ - Kolodvor Markušica
.: HT TKC Markušica
.: Turistička zajednica
.: Radio postaja Markušica

Željeznički raspored

Autobusni raspored

Stranica 1 od 1 |

kalendar događanja
N P U S Č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Karta Općine
Općina Markušica
foto galerija
crkva Općina Markušica Općina Markušica
Općina Markušica
zanimljivosti