■□ Načelnik

OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti i zastupa Općinu .
Načelnik se bira na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine, sukladno Zakonu o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.
Načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno. Načelnik ima jednog zamjenika koji se bira zajedno i istovremeno s načelnikom.

Načelnik obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Markušica propisane Statutom Općine , a sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te čitavom nizu posebnih zakona kojima se uređuju pojedine djelatnosti (prostorno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita okoliša te ostale djelatnosti).


image

Budimir Drača ing.polj. –Općinski načelnik Općine Markušica

Kontakt:
Tel: 098 724 221
Fax: 032 563 377
e-mail: .


Životopis
rođen 25. aprila1954. godine u Karinu
Bračno stanje: oženjen, otac dvije kćerke
Diplomirao na poljoprivrednom fakultetu u Vinkovcima i stekao zvanje inženjer poljoprivredne mehanizacije.

Profesionalna karijera
Od 90-ih godina radio je kao direktor Poljoprivredne zadruge Ostrovo, u Ostrovu.

Politička karijera
od 1997. - 2005.godine član općinskog poglavarstva Općine Markušica
od 2005. godine do danas – Načelnik Općine Markušica, tri mandata

Stranica 1 od 1 |

kalendar događanja
N P U S Č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Karta Općine
Općina Markušica
foto galerija
Općina Markušica Općina Markušica Općina Markušica
crkva
zanimljivosti