Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

 

Obavještavaju se građani naselja Markušica i Podrinje da je Rješenjem županijske sanitarne inspekcije od 1.3.2018. godine ukinuto Rješenje sanitarne inspekcije iz 2002. godine o zabrani korištenja vode za pripremu hrane i za piće iz javnih vodoopskrbnih sustava Markušica i Podrinje.

Javni isporučitelj vodnih usluga Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. je u predhodnom periodu dovršio priključenje vodovodne mreže Markušice i Podrinja na Regionalni vodoopskrbni sustav istočne Slavonije kao i aktivnosti na ispiranju vodovodne mreže. Nakon toga analizom vode u ovlaštenom laboratoriju je potvrđeno da je voda u vodovodnoj mreži naselja Markušica i Podrinje zdravstveno ispravna te se od sada može koristiti za piće i pripremu hrane.

Na temelju čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), Načelni Općine Markušica objavljuje

 

J A V N U   R A S P R A V U

o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Markušica za razdoblje 2018.-2024.

1.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine  Markušica za razdoblje 2018.-2024. (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom) traje od 22.03. 2018. do 20.04. 2018., te se poziva zainteresirana javnost za sudjelovanje u istoj.

 

2.

Plan gospodarenja otpadom donosi se temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) i Plana o gospodarenju otpadom Republike Hrvatske  za razdoblje 2017.-2022. („Narodne novine“ br. 3/17).

3.

Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom je Općina Markušica, V.Karadžića br. 3, 32213 Markušica.

4.

Javni uvid u Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom provesti će se u prostorijama Općina Markušica, V.Karadžića br. 3, 32213 Markušica, u sali za sastanke , svakoga radnog dana u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

5.

Sva zainteresirana javnost, građani, pravne i fizičke osobe, udruge, ustanove i dr., za vrijeme trajanja javnog uvida mogu svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe dostaviti:

- elektroničkom poštom putem obrasca objavljenog na internetskoj adresi Općine Markušica http://www.markusica.hr/,  dostavljenog na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 20.04.2018. do 13 sati;

-  pisanim putem poštom naslovljeno na Općina Markušica, V.Karadžića br. 3, 32213 Markušica, s obaveznom naznakom:  „Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom“, s rokom dospijeća najkasnije do 20.04.2018. do 15:00 sati, bez obzira na način dostave;

-  upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Markušica do 20.03.2018. do 14:00 sati.

6.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe bez obzira na formu iz toč. 5.,  ako nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i vlastoručno potpisani ili ne sadrže osnovne podatke:  ime, prezime i adresu podnositelja, neće se razmatrati u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

7.

Po završetku javnog uvida izraditi će se Izvješće o javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom, te će se isto objaviti na službenim internetskim stranicama Općine Markušica.

 

8.

Ova obavijest objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine Markušica i na Oglasnoj ploči.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Budimir Drača

 

Općina Markušica   objavljuje Javni poziv na iskaz interesa za korištenje socijalne usluge pomoći u kući. Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanjem potreba starijih stanovnika Općine Markušica za organiziranom skrbi kroz program „Pomoći u kući“.

Općina Markušica sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge objavljuje  godišnji plan raspisivanja javnih poziva  za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Markušica

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Oblačno

6°C

Markušica

Oblačno

Vlažnost: 46%

Vjetar: 6.44 km/h

  • 24 Ožu 2018

    Većinom oblačno 6°C -1°C

  • 25 Ožu 2018

    Djelomično oblačno 8°C -2°C