Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (N.N.125/11, 64/15 i 112/18 ), članka 3. i čl. 7. Odluke o davanju u zakup  poslovnog prostoru u vlasništvu Općine Markušica (Sl.Vjesnik VSŽ broj 13/09 i 9/15)  Općinski načelnik Općine Markušica  
dana 4.4.2022. raspisuje:

                                     NATJEČAJ
                                                                           za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Markušica

 

Predmet zakupa je  je poslovni prostor u naselju Gaboš ,ul. JJ Zmaja 38 B, br.k.č. 219/1, k.o. Gaboš
Namjena: Skladišni prostor,  površine  375,00 m2
Početni iznos mjesečne zakupnine je……………………………………562,50  kn
Poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina
Garantni polog je………………………………………………………………………….562,50 kn