Predmet ovog Javnog poziva je financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija,  koje provode udruge, iz Proračuna Općine Markušica.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Markušica može ostvariti udruga građana u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Markušica.

Odredbe koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima Javnog poziva prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Javni poziv biti će objavljen dana 08.02.219.g. na službenim stranicama Općine Markušica , markusica.hr u rubrici NATJEČAJI