Općinski načelnik Općine Markušica objavljuje Obavijest o provedbi javnog uvida u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Markušica. Javni uvid će se provoditi od 27. 2. 2019. i trajat će do 14. 3. 2019. godine. Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Općina Markušica ne može raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države bez donošenja Programa.

Glavni ciljevi koji se žele postići donošenjem Programa su:

  • efikasnije raspolaganje poljoprivrednim zemljištem,
  • okrupnjavanje zemljišta i stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta,
  • povećanje proizvodne funkcionalnosti poljoprivrednog zemljišta,
  • usklađenje stanja u katastru sa stanjem u zemljišnim knjigama.

 

Prilozi: