Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Markušica

 

Na temelju članka 33. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Markušica, Klasa: 320-02/19-01/02 , Urbroj: 2188/05-02-19-8 od 16.8. 2019. godine Općinsko vijeće Općine Markušica dana 26.08.2019.g. objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Markušica

 

Preuzimanje priloga: