Općina Markušica, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja kulture, sporta i drugih područja da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju  na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. 12. 2021. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 300.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 16.3. 2021. godine.

Javni poziv i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje: