Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/2012, 121/2016, 98/2019, 42/2020, 144/2020 i 37/21), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Markušica sazvao je konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća za dan 2.6.2021.g. s početkom u 20,00 sati, u vijećnici, zgrada Općine Markušica, Pere Cara 2, Markušica ,

sa sljedećim dnevnim redom:

 - Utvrđivanje kvoruma

  1. lzbor Mandatnog povjerenstva,
  2. lzvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata
  3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
  4. lzbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
  5. lzbor članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Markušica

 

  • Poziv.pdf
    Filename: Poziv.pdf
    Size: 222.7 KB