Općinski načelnik Općine Markušica raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Markušica.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Markušica objavljen je u tiskanom izdanju Narodnih novina dana 10. 9. 2021. godine (NN 99/2021) i otvoren je do 20. 9. 2021. godine.