Poštovani mještani,

Obavještavamo Vas da je raspisan javni natječaj za izbor i imenovanje direktora / direktorice komunalnog poduzeća Markušica  d.o.o. – trgovačkog društva u vlasništvu Općine Markušica.

Natječaj je objavljen dana 24.11.2021.g. u Narodnim novinama .