Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština pružaće besplatnu pravnu pomoć u zgradi Opštine Markušica u sledećim terminima:

  • 21.09.2022. godine u vremenu od 9,00 h do 12,00 h
  • 02.11.2022. godine u vremenu od 9,00 h do 12,00 h