Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci uskoro započinje s provedbom EU-projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“, financiranog putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19, a namijenjenog osobama u stanju socijalne potrebe.

 Pakete hrane i higijenskih artikala iz ovog projekta mogu dobiti osobe s područja djelovanja GDCK Vinkovci koje obuhvaća gradove Vinkovci i Otok i općine: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci,  a koje ispunjavaju kriterije po jednom od 5 projektnih prioriteta i prilože potrebnu dokumentaciju.

 Ciljne skupine projekta su:

  1. samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb;
  2. osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo;
  3. samohrani roditelji ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (4.250,00 kn);
  4. obitelji s troje ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 7.052,00 kn,
  5. iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te samci i obitelji koji zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

 Popis osoba, odnosno obitelji korisnika zajamčene  minimalne naknade koji ispunjavaju kriterij 1. ovog projekta pripremio je i Gradskom društvu Crvenog križa Vinkovci dostavio Centar za socijalnu skrb Vinkovci.

 Korisnici sa područja Općine Markušica koji ispunjavaju kriterije od 2. do 5. mogu se javiti u Općinu Markušica gdje mogu preuzeti i popuniti potrebnu dokumentaciju:

  1. obrazac zahtjeva za humanitarnu pomoć,
  2. izjavu o zajedničkom kućanstvu
  3. obrazac privole o korištenju osobnih podataka.

 Uz zahtjev za humanitarnu pomoć korisnik je dužan priložiti:

- presliku osobne iskaznice i

- dokaz o visini prihoda (potvrda o visini dohotka i primitka koju izdaje nadležna Porezna uprava, rješenje HZMO, posljednji odrezak mirovine i sl.).

 

Prijave se zaprimaju od utorka 20. rujna 2022. godine do srijede 28. rujna 2022. godine u Općini Markušica, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.