Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti i zastupa Općinu .
Načelnik se bira na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine, sukladno Zakonu o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.
Načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno. 

Načelnik obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Markušica propisane Statutom Općine , a sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te čitavom nizu posebnih zakona kojima se uređuju pojedine djelatnosti (prostorno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita okoliša te ostale djelatnosti).Tihomir Kolarević –Općinski načelnik Općine Markušica

Kontakt:
Tel: 099 527 3750

Fax: 032 563 921
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.