Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Markušica  2 . veljače  2022. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za prijedlog PRAVILNIKa o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području Općine Markušica u 2022. godini