Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Kratak opis projekta:

Projekt je prijavljen na natječaj podmjere 7. 4. ''Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'', tipa operacije 7.4.1. ''Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'', a planirano trajanje provedbe projekta rekonstrukcije zgrade javne namjene u zgradu društvene namjene – dječji vrtić u Markušici je 12 mjeseci.

Ciljevi:

Projekt rekonstrukcije zgrade javne namjene (uredski prostor) u zgradu društvene namjene – dječji vrtić (P) planiran je u naselju Markušica u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Cilj projekta je rekonstrukcija i opremanje postojećeg prostora unutar zgrade javne namjene kako bi se uskladili prostorni i tehnički uvjeti s propisanim Državnim pedagoškim standardom,  podigla kvaliteta i standardi organiziranje njege, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi od 3-6 godina, te poboljšale lokalne temeljne usluge.

Razultati projekta:

Postojeći predškolski odgoj organiziran je 5 satnim programom, a pohađa ga 22 polaznika predškolske dobi u sklopu OŠ Markušica koji se organizira unutar jedne prostorije škole. Nadalje , osnovna škola je u postupku organizacije jednosmjenskog programa rada i stoga su im neophodni svi prostori škole. Realizacijom ovog projekta rekonstruirala bi se i opremila zgrada javne namjene ukupne bruto površine 274,60 m2, te osigurale sve potrebne prostorije za adekvatan rad s djecom u skladu sa Državnim pedagoškim standardom. Rekonstruirana neto površina zgrade iznosila bi 202.96 m2 i sadržavala bi prostor za garderobu, kuhinju, sanitarni čvor za djecu, prostor za odgajatelje, spremište za igračke, igraonicu, spremište za vanjske igračke, hodnik, ured ravnateljice, arhivu, sanitarni čvor i garderobu za odgajatelje,  Također, realizacijom projekta javlja se potreba za  dodatnim stručnim osobljem, te bi se zaposlile tri osobe na funkcijama ravnatelja, odgajatelja i pomoćnog osoblja.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE, Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

                      

 

EU parlament je tokom 2016. godine odobrio i usvojio Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (GDPR) koja je, nakon dvogodišnjeg prijelaznog razdoblja, stupila na snagu 25. 05. 2018. godine.

Svrha je i smisao Uredbe osigurati zaštitu privatnosti svakog pojedinaca i to obvezivanjem organizacija koje koriste osobne podatke u svom radu, na odgovornost za zaštitu povjerljivosti, integriteta i dostupnosti podataka. Navedeni zakonodavni okvir jamči europskim građanima ujednačeno pravo na zaštitu osobnih podataka u cijeloj Europskoj uniji te propisuje mehanizme za lakše koordiniranje aktivnosti nadzornih tijela država članica Unije. 

Temeljem Uredbe i  Zakona o  provedbi Opće uredbe o zaštiti  podataka  (NN 42/18) Markušica dužan je nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čiji se podaci prikupljaju i koriste, što je detaljno opisano Pravilnikom o obradi i zaštiti osobnih podataka .

Predmet ovog Javnog poziva je financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija,  koje provode udruge, iz Proračuna Općine Markušica.

Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u tekstu: podrške) Općine Markušica može ostvariti udruga građana u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Markušica.

Odredbe koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima Javnog poziva prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Javni poziv biti će objavljen dana 08.02.219.g. na službenim stranicama Općine Markušica , markusica.hr u rubrici NATJEČAJI

Dana 04.12.2018.g. Općinski načelnik Općine Markušica donio je Pravilnik o kriterijima, mjerilima, uvijetima i postupcima otpisa potraživanja i obaveza Općine Markušica kojim se propisuje postupak otpisa potraživanja i obaveza  s osnova nejavnih i javnih davanja. Pravilnik možete preuzeti na linku ispod teksta.

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

  • 03 Sje 2019

    Djelomično oblačno 0°C -4°C

  • 04 Sje 2019

    Oblačno 0°C -6°C