Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Općinsko Vijeće Općine Markušica na sjednici održanoj dana 25.03.2019.g. donijelo je Odluku o financiranju izgradnje sekundarnih vodova i priprema za priključak vode u naselju Karadžićevo

Predmet ove Odluke je financiranje izgradnje sekundarnih vodova i priprema za priključak vode, a prema Odluci o cijeni izgradnje sekundarnog voda i pripreme za priključak vode od 13. 3. 2019. utvrđenoj od strane vodnog isporučitelja Vinkovački vodovod i kanalizacija d.d. Vinkovci,  za korisnike vodnih usluga na području naselja Karadžićevo. Pod korisnicima vodnih usluga  podrazumijevaju se sve fizičke osobe koje priključuju svoje stambene objekte sukladno važećim propisima na sustav javnog vodovoda i imaju prijavljeno prebivalište na adresi stambenog objekta koji se priključuje. Općina Markušica financirat će izgradnju sekundarnih vodova i priprema za priključak vode za korisnike vodnih usluga na području naselja Karadžićevo u iznosu od 3.800,00 kuna po priključku u razdoblju do 31. 12. 2019. godine.

Općinski načelnik Općine Markušica objavljuje Obavijest o provedbi javnog uvida u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Markušica. Javni uvid će se provoditi od 27. 2. 2019. i trajat će do 14. 3. 2019. godine. Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Općina Markušica ne može raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države bez donošenja Programa.

Glavni ciljevi koji se žele postići donošenjem Programa su:

  • efikasnije raspolaganje poljoprivrednim zemljištem,
  • okrupnjavanje zemljišta i stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta,
  • povećanje proizvodne funkcionalnosti poljoprivrednog zemljišta,
  • usklađenje stanja u katastru sa stanjem u zemljišnim knjigama.

 

Prilozi:

 

Kratak opis projekta:

Projekt je prijavljen na natječaj podmjere 7. 4. ''Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'', tipa operacije 7.4.1. ''Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'', a planirano trajanje provedbe projekta rekonstrukcije zgrade javne namjene u zgradu društvene namjene – dječji vrtić u Markušici je 12 mjeseci.

Ciljevi:

Projekt rekonstrukcije zgrade javne namjene (uredski prostor) u zgradu društvene namjene – dječji vrtić (P) planiran je u naselju Markušica u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Cilj projekta je rekonstrukcija i opremanje postojećeg prostora unutar zgrade javne namjene kako bi se uskladili prostorni i tehnički uvjeti s propisanim Državnim pedagoškim standardom,  podigla kvaliteta i standardi organiziranje njege, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi od 3-6 godina, te poboljšale lokalne temeljne usluge.

Razultati projekta:

Postojeći predškolski odgoj organiziran je 5 satnim programom, a pohađa ga 22 polaznika predškolske dobi u sklopu OŠ Markušica koji se organizira unutar jedne prostorije škole. Nadalje , osnovna škola je u postupku organizacije jednosmjenskog programa rada i stoga su im neophodni svi prostori škole. Realizacijom ovog projekta rekonstruirala bi se i opremila zgrada javne namjene ukupne bruto površine 274,60 m2, te osigurale sve potrebne prostorije za adekvatan rad s djecom u skladu sa Državnim pedagoškim standardom. Rekonstruirana neto površina zgrade iznosila bi 202.96 m2 i sadržavala bi prostor za garderobu, kuhinju, sanitarni čvor za djecu, prostor za odgajatelje, spremište za igračke, igraonicu, spremište za vanjske igračke, hodnik, ured ravnateljice, arhivu, sanitarni čvor i garderobu za odgajatelje,  Također, realizacijom projekta javlja se potreba za  dodatnim stručnim osobljem, te bi se zaposlile tri osobe na funkcijama ravnatelja, odgajatelja i pomoćnog osoblja.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE, Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

                      

 

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

  • 03 Sje 2019

    Djelomično oblačno 0°C -4°C

  • 04 Sje 2019

    Oblačno 0°C -6°C