Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Općinsko Vijeće Općine Markušica na sjednici održanoj dana 25.03.2019.g. donijelo je Odluku o financiranju izgradnje sekundarnih vodova i priprema za priključak vode u naselju Karadžićevo

Predmet ove Odluke je financiranje izgradnje sekundarnih vodova i priprema za priključak vode, a prema Odluci o cijeni izgradnje sekundarnog voda i pripreme za priključak vode od 13. 3. 2019. utvrđenoj od strane vodnog isporučitelja Vinkovački vodovod i kanalizacija d.d. Vinkovci,  za korisnike vodnih usluga na području naselja Karadžićevo. Pod korisnicima vodnih usluga  podrazumijevaju se sve fizičke osobe koje priključuju svoje stambene objekte sukladno važećim propisima na sustav javnog vodovoda i imaju prijavljeno prebivalište na adresi stambenog objekta koji se priključuje. Općina Markušica financirat će izgradnju sekundarnih vodova i priprema za priključak vode za korisnike vodnih usluga na području naselja Karadžićevo u iznosu od 3.800,00 kuna po priključku u razdoblju do 31. 12. 2019. godine.

Općinski načelnik Općine Markušica objavljuje Obavijest o provedbi javnog uvida u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Markušica. Javni uvid će se provoditi od 27. 2. 2019. i trajat će do 14. 3. 2019. godine. Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Općina Markušica ne može raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države bez donošenja Programa.

Glavni ciljevi koji se žele postići donošenjem Programa su:

  • efikasnije raspolaganje poljoprivrednim zemljištem,
  • okrupnjavanje zemljišta i stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta,
  • povećanje proizvodne funkcionalnosti poljoprivrednog zemljišta,
  • usklađenje stanja u katastru sa stanjem u zemljišnim knjigama.

 

Prilozi:

 

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

  • 03 Sje 2019

    Djelomično oblačno 0°C -4°C

  • 04 Sje 2019

    Oblačno 0°C -6°C