Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Dana 26.10.2022. godine Općina Markušica objavila je Oglas za zapošljavanje voditelja/ice projekta „Osnaživanje žena u lokalnoj zajednici- faza III“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. kroz poziv „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza III“.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u  radni odnos,  a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:    

 • srednja stručna sprema,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu, ( preslika osobne iskaznice ili domovnice )
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)  da se protiv podnositelja
 • prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem radni odnos  ne postoje   zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručna izjava o poznavanju rada na računalu,
 • preslika e-radne knjižice  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslika važeće vozačke dozvole B kategorije.

Obrazac Izjave da ne postoje zapreke za prijam u radni odnos i Izjave o poznavanju rada na računalu mogu se preuzeti na web stranici Općine Markušica www.markusica.hr ili u prostorijama Općine Markušica na adresi Pere Cara 2 u Markušici.

Opis poslova radnog mjesta: organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta, upravljanje aktivnostima izvještavanje i komunikacija sa partnerima, promoviranje projekta u medijima, nadzor nad izvršenjem aktivnosti, nositelj svih faza provedbe projekta.

Sa kandidatima prijavljenima na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa bit će proveden intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave na Oglas podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom „Za Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme- NE OTVARATI“ putem pošte ili osobnim dolaskom, na adresu: Općina Markušica, Pere Cara 2, 32213 Markušica. Rok za podnošenje prijava je zaključno do 03.11.2022. godine.

Oglas za prijam u radni odnos objavljen je na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a dostupan je putem linka:  https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=127699171 .

 

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

 • 03 Sje 2019

  Djelomično oblačno 0°C -4°C

 • 04 Sje 2019

  Oblačno 0°C -6°C