Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Pozivamo sve korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu koji imaju važeće rješenje Centra za socijalnu skrb Vinkovci o priznatom pravu, da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Markušica podnesu zahtjev za podmirenje troškova stanovanja.

Pravo na podmirenje troškova stanovanja ima korisnik zajamčene minimalne naknade pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi (“Narodne novine“ broj 18/22. i 46/22) i Odlukom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj 22/22) ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Troškovi stanovanja odnose se na: najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Troškovi stanovanja isplaćivati će se mjesečno, na temelju priloženih računa, a naknada za ogrjev će od 01.01.2023 god. biti isplaćivana u razmjernom mjesečnom iznosu zajedno sa troškovima stanovanja (izuzetno je za 2022 god. isplaćena jednokratno).

Zahtjev za podmirenje troškova stanovanja potrebno je podnijeti na propisanom obrascu, a uz zahtjev treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
  2. preslika rješenja Centra za socijalnu skrb Vinkovci o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
  3. preslika bankovnog računa podnositelja zahtjeva
  4. računi za troškove stanovanja.

Obrazac zahtjeva moguće je preuzeti na web stranici Općine Markušica www.markusica.hr ili ga korisnik može dobiti ispisanog prilikom podnošenja u Općini Markušica.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Markušica na telefon 032/563-921.

NAPOMENA: Korisnici će biti dužni da svakoga mjeseca donose račune obzirom da će se isplata vršiti isključivo temeljem dostavljenih računa.

Kako bi troškovi stanovanja mogli biti pravovremeno podmireni, molimo građane da zahtjev podnesu u što kraćem roku.

U Markušici, 10.11.2022. godine

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

  • 03 Sje 2019

    Djelomično oblačno 0°C -4°C

  • 04 Sje 2019

    Oblačno 0°C -6°C