Pravo na pristup informacijama

i ponovnu uporabu informacija

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Radi usklađivanja akata Općine Markušica sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) potrebno je donijeti niz novih odluka. Slijedom naprijed navedenog potrebno je donijeti i novu Odluku o komunalnom doprinosu Općine Markušica.

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Općine Markušica objavljuje se na web stranici kako bi se upoznala zainteresirana javnost.

Ovom Odlukom određuju se područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Kako se radi o važnoj Odluci pozivamo zainteresiranu javnost da uzme aktivno učešće te svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Prijedlog Odluke dostave putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili putem poštanske službe na adresu Općine Markušica, Pere Cara 2, 32213 Markušica.

Temeljem odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama ovaj prijedlog Odluke bit će dostupan za javno savjetovanje u trajanju od 30 dana na internet stranici Općine.

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Radi usklađivanja akata Općine Markušica sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) potrebno je donijeti niz novih odluka. Slijedom naprijed navedenog potrebno je donijeti i novu Odluku o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Markušica.

Prijedlog Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Markušica objavljuje se na web stranici kako bi se upoznala zainteresirana javnost.

Ovom Odlukom određuju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Markušica te način i uvjeti njihovog obavljanja.

Kako se radi o važnoj Odluci pozivamo zainteresiranu javnost da uzme aktivno učešće te svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Prijedlog Odluke dostave putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili putem poštanske službe na adresu Općine Markušica, Pere Cara 2, 32213 Markušica.

Temeljem odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama ovaj prijedlog Odluke bit će dostupan za javno savjetovanje u trajanju od 30 dana na internet stranici Općine.

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Radi usklađivanja akata Općine Markušica sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) potrebno je donijeti niz novih odluka. Slijedom naprijed navedenog potrebno je donijeti i novu Odluku o komunalnoj naknadi Općine Markušica.

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Markušica objavljuje se na web stranici kako bi se upoznala zainteresirana javnost.

Kako se radi o važnoj Odluci pozivamo zainteresiranu javnost da uzme aktivno učešće te svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Prijedlog Odluke dostave putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili putem poštanske službe na adresu Općine Markušica, Pere Cara 2, 32213 Markušica do 20.06.2022. godine do 12 sati.

Temeljem odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama ovaj prijedlog Odluke bit će dostupan za javno savjetovanje u trajanju od 30 dana na internet stranici Općine.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Markušica  2 . veljače  2022. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za prijedlog PRAVILNIKa o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području Općine Markušica u 2022. godini

 

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

  • 03 Sje 2019

    Djelomično oblačno 0°C -4°C

  • 04 Sje 2019

    Oblačno 0°C -6°C