Pravo na pristup informacijama

i ponovnu uporabu informacija

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi objavljuje se na web stranici kako bi se upoznala zainteresirana javnost.

Kako se radi o važnom aktu  pozivamo zainteresiranu javnost da uzme aktivno učešće te svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Prijedlog odluke dostave putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili putem poštanske službe na adresu Općine Markušica, Pere Cara 2, 32213 Markušica.

Temeljem odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama ovaj prijedlog Odluke bit će dostupan za javno savjetovanje u trajanju do 30.08.2023.godine.

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Prijedlog Odluke o mjesnim grobljima na području Općine Markušica objavljuje se na web stranici kako bi se upoznala zainteresirana javnost.

Kako se radi o važnom aktu  pozivamo zainteresiranu javnost da uzme aktivno učešće te svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Prijedlog odluke dostave putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili putem poštanske službe na adresu Općine Markušica, Pere Cara 2, 32213 Markušica.

Temeljem odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama ovaj prijedlog Odluke bit će dostupan za javno savjetovanje u trajanju do 30.08.2023.godine.

Na temelju članka 11., stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (,Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 63. Statuta Općine Markušica (,Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj 31A/21) Općinski načelnik Općine Markušica dana , 27.07.2023. godine donio je  I IZMJENE | DOPUNE PLANA savjetovanja s javnošću za 2023. godinu .

Javno savjetovanje-Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Markušica 

Zakonom o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 19/22) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača- korisnika javnih usluga (distribucija električne energije, distribucija prirodnog plina, distribucija toplinske energije, elektroničke komunikacijske usluge, javna vodoopskrba i odvodnja, opskrba plinom u javnoj usluzi, obavljanje dimnjačarskih poslova, opskrba električnom energijom u univerzalnoj bazi, poštanske usluge, prijevoz putnika u javnom prometu te prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada) dužno osnovati savjetodavno tijelo u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača, a jedinica lokalne samouprave je dužna na transparentan, objektivan i nediskiminirajući način, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, donositi odluke koje se odnose na zaštitu prava potrošača- korisnika navedenih javnih usluga.

Nakon završetka postupka Javnog savjetovanja prijedlog Odluke općinski Načelnik će uputiti Općinskom vijeću Općine Markušica na usvajanje.

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

  • 03 Sje 2019

    Djelomično oblačno 0°C -4°C

  • 04 Sje 2019

    Oblačno 0°C -6°C