Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Poziv za prijavu starijih i/ili nemoćnih osoba za uslugu potpore i podrške kroz projekt „Osnaživanje žena u lokalnoj zajednici- faza III“

 Dana 20.10.2022. godine Općina Markušica objavila je Javni poziv za prijavu krajnjih korisnika programa pružanja usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i/ili nemoćnim osobama s područja Općine Markušica u projektu „Osnaživanje žena u lokalnoj zajednici- faza III“ u sklopu Poziva „ZAŽELI - Program zapošljavanja žena - faza III“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Prijaviti se mogu:

 1. a) Starije osobe (osobe u dobi od 65 i više godina)
 2. b) Nemoćne osobe (osobe kojima je potrebna pomoć u

     kućanstvu neovisno o  dobi, npr. osobe s invaliditetom)

 Tekst Javnog poziva i Obrazac za prijavu krajnjih korisnika može se preuzeti na web stranici Općine Markušica www.markusica.hr ili u prostorijama Općine Markušica na adresi Pere Cara 2 u Markušici.

 Rok za podnošenje prijava je od 20.10. do 07.11.2022. godine.

 Kontakt broj za više informacija: 032/563-921.

Općina Markušica započinje provedbu projekta „Osnaživanje žena u lokalnoj zajednici-faza III“ 

Dana 21.10.2022. godine načelnik Općine Markušica potpisao je Ugovor o sufinanciranju projekta „Osnaživanje žena u lokalnoj zajednici-faza III“  koji je odobren kroz poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“. Projekt je vrijedan 988.800,00 kuna i u 100 % iznosu financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020..  

 Kroz projekt će biti zaposleno 20 teže zapošljivih žena sa područja Općine Markušica na poslovima pružanja potpore i podrške za 120 starijih i/ili nemoćnih osoba te voditelj/ica projekta.

 Ukupno trajanje projekta je 8 mjeseci, a žene će biti zaposlene i pružati potporu krajnjim korisnicima projekta 6 mjeseci.

 

 

 

Dana 18.10.2022. godine načelnik Općine Markušica objavio je Javni natječaj

za dodjelu stipendija studentima s prebivalištem na području Općine

Markušica za studijsku godinu 2022./2023..

 

Pravo na sudjelovanje na natječaju imaju redovni studenti nakon upisane

druge godine studija, pa nadalje pod uvjetom da su:

                - državljani Republike Hrvatske koji imaju neprekidno prebivalište

                  na području Općine Markušica       najmanje 12 mjeseci do dana objave

                  natječaja,

                - upisani na stručni, preddiplomski i diplomski Sveučilišni odnosno

                  integrirani studij ili Akademiju i imaju status redovitog studenta,

                - koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog

                  subjekta,

                - koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina.

Zahtjevu za stipendiju podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:

                -dokaz o hrvatskom državljanstvu,

                -uvjerenje o prebivalištu,

                -uvjerenje o redovitom upisu na fakultet za tekuću školsku godinu,

                -prijepis ocjena za prethodne godine školovanja,

                -izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,

                -izjavu pod materijalnom odgovornošću da nisu korisnici stipendija

                  ili potpora iz drugih izvora,

                -izvornik potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu izdane od

                 nadležne Porezne uprave Ministarstva  financija za sve članove zajedničkog

                 kućanstva.

Prijave kandidata sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 10 dana od

dana objave Javnog natječaja na internet stranici Općine Markušica i

oglasnim tablama općine, odnosno do 28.10.2022. godine, na propisanom

obrascu koji se može preuzeti u Općini Markušica, Pere Cara 2, Markušica ili

na web stranici Općine, www.markusica.hr .

 

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Općina Markušica, Pere

Cara 2, 32213 Markušica sa naznakom: "PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU

STIPENDIJE OPĆINE MARKUŠICA".

Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci uskoro započinje s provedbom EU-projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 3“, financiranog putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19, a namijenjenog osobama u stanju socijalne potrebe.

 Pakete hrane i higijenskih artikala iz ovog projekta mogu dobiti osobe s područja djelovanja GDCK Vinkovci koje obuhvaća gradove Vinkovci i Otok i općine: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci,  a koje ispunjavaju kriterije po jednom od 5 projektnih prioriteta i prilože potrebnu dokumentaciju.

 Ciljne skupine projekta su:

 1. samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb;
 2. osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo;
 3. samohrani roditelji ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (4.250,00 kn);
 4. obitelji s troje ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 7.052,00 kn,
 5. iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te samci i obitelji koji zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

 Popis osoba, odnosno obitelji korisnika zajamčene  minimalne naknade koji ispunjavaju kriterij 1. ovog projekta pripremio je i Gradskom društvu Crvenog križa Vinkovci dostavio Centar za socijalnu skrb Vinkovci.

 Korisnici sa područja Općine Markušica koji ispunjavaju kriterije od 2. do 5. mogu se javiti u Općinu Markušica gdje mogu preuzeti i popuniti potrebnu dokumentaciju:

 1. obrazac zahtjeva za humanitarnu pomoć,
 2. izjavu o zajedničkom kućanstvu
 3. obrazac privole o korištenju osobnih podataka.

 Uz zahtjev za humanitarnu pomoć korisnik je dužan priložiti:

- presliku osobne iskaznice i

- dokaz o visini prihoda (potvrda o visini dohotka i primitka koju izdaje nadležna Porezna uprava, rješenje HZMO, posljednji odrezak mirovine i sl.).

 

Prijave se zaprimaju od utorka 20. rujna 2022. godine do srijede 28. rujna 2022. godine u Općini Markušica, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati.

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

 • 03 Sje 2019

  Djelomično oblačno 0°C -4°C

 • 04 Sje 2019

  Oblačno 0°C -6°C