Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Na temelju članka 63. Statuta Općine Markušica ( Službeni vjesnik Vukovarsko- srijemske županije br . 31A/2021 ) i Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu, inicijator javnih radova Općina Markušica  objavljuje:

J A V N I   P O Z I V
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci
za provedbu javnih radova u 2022.

 

BROJ TRAŽENIH RADNIKA/CA: 2
 
OPIS POSLOVA:

 
-  priprema i provedba akcija prikupljanja otpada u okolišu
-  uređenje okoliša i šetnih staza


CILJANE SKUPINE
 
Bez obzira na duljinu prijave u evidenciju HZZ-a:
-  Roditelji s četvero i više malodobne djece, roditelji djece  oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva.
  
-  Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi, prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 
- Osobe prijavljene u evidenciju zavoda za zapošljavanje dulje od 24 mjeseca
 
            U program javnog rada ne može biti ponovo uključena osoba ako nije prošlo 12 mjeseci nakon prestanka trajanja prethodne mjere javnog rada za tu osobu.
   
PRIJAVI ZA JAVNI POZIV PRILAŽU SE:


-  životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja)
-  kopija osobne iskaznice
-  potvrda o evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (J. Dalmatinca 27, Vinkovci, datum

   izdavanja nakon dana objave Javnog poziva)
-  ispis e-radne knjižice (izdaje se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Splitska ulica   

   16A, Vinkovci)

- odgovarajuća potvrdu ili dokaz kojima se dokazuju statusi određeni unutar ciljanih skupina pod

   tačkom II. (npr. za osobe s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu, za korisnike zajamčene minimalne naknade: Rješenje Centra za socijalnu skrb i sl.)
  

Podnositelji su dužni u životopisu dostaviti podatke o dosadašnjem sudjelovanju u javnim radovima.


Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, osobno u Općinu Markušica ili poštom na adresu:
 
OPĆINA MARKUŠICA
Pere Cara 2
32213 MARKUŠICA
Uz naznaku: JAVNI RADOVI

 
                                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                        Tihomir Kolarević

  

Vukovarsko-srijemska županija na svojim službenim stranicama dana 19. travnja 2022. godine objavila Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godine.

Pomoć umirovljenicima koja se dodjeljuje ovim  Javnim pozivom odnosi se na pomoć osobama korisnicima mirovinskog prava sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije  u obliku vrijednosnog poklon bona, u iznosu od 600,00 kuna. Bonovima će se podmiriti troškovi kupnje osnovnih prehrambenih artikala u odobrenoj prodavaonici.

 

Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji na Javni poziv

  1. Prebivalište odnosno stalni boravak na području Vukovarsko-srijemske županije posljednjih godinu dana prije podnošenja zahtjeva,
  2. Podnositelj zahtjeva mora biti korisnik mirovinskog prava u RH ili u inozemstvu
  3. Mjesečni iznos mirovinskih primanja u mjesecu prije podnošenja zahtjeva ne smije prelaziti cenzus  :

- samac………………………………………… 1.000,00 kuna

- dvočlana obitelj ……………………………… 2.000,00 kuna

  1. Podnositelj zahtjeva i supružnik ili izvanbračni drug  ne smije imati nikakve druge prihode (od imovine, od kapitalnih ulaganja, dionica i sl) osim primanja po osnovi mirovinskog prava.

Navedeni Javni poziv biti će otvoren 30 dana od dana objave na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili neposredno u pisarnicu Županije, na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

„ Prijave na Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.

 

Sve informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb na telefon 344-214.

Link Javnog poziva:

 

https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-ostvarivanje-prava-na-pomoc-umirovljenicima-sa-prebiv

Povodom predstojećih uskršnjih praznika Općina Markušica je u svom Proračunu za 2022. godinu za sve umirovljenike sa prebivalištem na području općine obezbedila uskrsnice.

Visina uskrsnice određena je u iznosu od 100, 200 ili 300 kuna, u zavisnosti od visine mirovine. Isplata uskrsnica započela je 06.04.2022. godine na adresu umirovljenika putem Hrvatske poštanske banke.

 Pozivamo umirovljenike koji ne dobiju uskrsnicu, a imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Markušica, da dođu u općinu te da sa sobom ponesu osobnu iskaznicu te odrezak od mirovine/rješenje o mirovini ili drugi odgovarajući dokaz o priznatom pravu i visini mirovine.

 

 

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

  • 03 Sje 2019

    Djelomično oblačno 0°C -4°C

  • 04 Sje 2019

    Oblačno 0°C -6°C