Pravo na pristup informacijama

i ponovnu uporabu informacija

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Radi usklađivanja akata Općine Markušica sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) potrebno je donijeti niz novih odluka. Slijedom naprijed navedenog potrebno je donijeti i novu Odluku o komunalnom doprinosu Općine Markušica.

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Općine Markušica objavljuje se na web stranici kako bi se upoznala zainteresirana javnost.

Ovom Odlukom određuju se područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Kako se radi o važnoj Odluci pozivamo zainteresiranu javnost da uzme aktivno učešće te svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Prijedlog Odluke dostave putem Obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili putem poštanske službe na adresu Općine Markušica, Pere Cara 2, 32213 Markušica.

Temeljem odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama ovaj prijedlog Odluke bit će dostupan za javno savjetovanje u trajanju od 30 dana na internet stranici Općine.

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

  • 03 Sje 2019

    Djelomično oblačno 0°C -4°C

  • 04 Sje 2019

    Oblačno 0°C -6°C