Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Dana 10.01.2023. godine načelnik Općine Markušica objavio je Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Markušica za 2023. godinu.

 

Iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama za potporu realizaciji njihovih programa i projekata kojima će se zadovoljiti potrebe Općine Markušica i ciljevi definirani strateškim dokumentima je 63.700,00 EUR.

Sredstva su raspoređena po kategorijama:

 1. Javne potrebe u kulturi – 10.700,00 EUR
 2. Javne potrebe u sportu – 37.000,00 EUR
 3. Javne potrebe ostalih udruga – 16.000,00 EUR

Uvjeti koje podnositelji prijave moraju zadovoljiti kako bi ostvarili nepovratna sredstva, odnosno stekli status korisnika financiranja te potrebna dokumentacija propisani su Javnim pozivom.

Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 30 dana od dana objave javnog poziva odnosno do zaključno 09. veljače 2023. godine.

 Tekst poziva kao i popratnu dokumentaciju  možete vidjeti i preuzeti  u rubrici NATJEČAJI ili na link : Javni poziv

Sve informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti na:

Općina Markušica

Pere Cara 2

telefon: 032 563 921

fax: 032 563 377

e-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Općina Markušica je u sklopu programa Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2022. godinu  nabavila novi i stroj , samohodna kosilica  GF- TURBO Z 322 D.  Ukupna vrijednost stroja je 182.362,50. Nabava stroja je sufinancirana od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja s 50.000,00 HRK. Općina Markušica  nabavku stroja je sufinancirala s 132.362,50 Kn.

Nabavkom novog stroja s priključcima značajno će se povećati efikasnost održavanja i unaprjeđenja komunalne infrastrukture.

 

U Markušici, 25. 11. 2022.g.

 

Kosilica

Pozivamo sve korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu koji imaju važeće rješenje Centra za socijalnu skrb Vinkovci o priznatom pravu, da Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Markušica podnesu zahtjev za podmirenje troškova stanovanja.

Pravo na podmirenje troškova stanovanja ima korisnik zajamčene minimalne naknade pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi (“Narodne novine“ broj 18/22. i 46/22) i Odlukom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj 22/22) ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Troškovi stanovanja odnose se na: najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Troškovi stanovanja isplaćivati će se mjesečno, na temelju priloženih računa, a naknada za ogrjev će od 01.01.2023 god. biti isplaćivana u razmjernom mjesečnom iznosu zajedno sa troškovima stanovanja (izuzetno je za 2022 god. isplaćena jednokratno).

Zahtjev za podmirenje troškova stanovanja potrebno je podnijeti na propisanom obrascu, a uz zahtjev treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
 2. preslika rješenja Centra za socijalnu skrb Vinkovci o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
 3. preslika bankovnog računa podnositelja zahtjeva
 4. računi za troškove stanovanja.

Obrazac zahtjeva moguće je preuzeti na web stranici Općine Markušica www.markusica.hr ili ga korisnik može dobiti ispisanog prilikom podnošenja u Općini Markušica.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Markušica na telefon 032/563-921.

NAPOMENA: Korisnici će biti dužni da svakoga mjeseca donose račune obzirom da će se isplata vršiti isključivo temeljem dostavljenih računa.

Kako bi troškovi stanovanja mogli biti pravovremeno podmireni, molimo građane da zahtjev podnesu u što kraćem roku.

U Markušici, 10.11.2022. godine

Dana 26.10.2022. godine Općina Markušica objavila je Oglas za zapošljavanje voditelja/ice projekta „Osnaživanje žena u lokalnoj zajednici- faza III“ financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. kroz poziv „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza III“.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u  radni odnos,  a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedeće posebne uvjete:    

 • srednja stručna sprema,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu, ( preslika osobne iskaznice ili domovnice )
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)  da se protiv podnositelja
 • prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem radni odnos  ne postoje   zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručna izjava o poznavanju rada na računalu,
 • preslika e-radne knjižice  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslika važeće vozačke dozvole B kategorije.

Obrazac Izjave da ne postoje zapreke za prijam u radni odnos i Izjave o poznavanju rada na računalu mogu se preuzeti na web stranici Općine Markušica www.markusica.hr ili u prostorijama Općine Markušica na adresi Pere Cara 2 u Markušici.

Opis poslova radnog mjesta: organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta, upravljanje aktivnostima izvještavanje i komunikacija sa partnerima, promoviranje projekta u medijima, nadzor nad izvršenjem aktivnosti, nositelj svih faza provedbe projekta.

Sa kandidatima prijavljenima na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa bit će proveden intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave na Oglas podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom „Za Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme- NE OTVARATI“ putem pošte ili osobnim dolaskom, na adresu: Općina Markušica, Pere Cara 2, 32213 Markušica. Rok za podnošenje prijava je zaključno do 03.11.2022. godine.

Oglas za prijam u radni odnos objavljen je na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a dostupan je putem linka:  https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=127699171 .

 

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

 • 03 Sje 2019

  Djelomično oblačno 0°C -4°C

 • 04 Sje 2019

  Oblačno 0°C -6°C