Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Poštovani,

Ovim putem želimo Vas obavijestiti kako je LAG Srijem objavio 8. LAG Natječaj, za tip operacije 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici s područja LAG-a Srijem, tj. s područja:   

 • Grad Ilok,   
 • Naselje Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),   
 • Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),
 • Općina Bogdanovci,   
 • Općina Borovo,   
 • Općina Lovas,   
 • Općina Negoslavci,   
 • Općina Nuštar,   
 • Općina Stari Jankovci,   
 • Općina Tompojevci,   
 • Općina Tordinci,   
 • Općina Tovarnik,   
 • Općina Trpinja,
 • Općina Markušica.

Nositelj projekta je obvezan imati sjedište unutar područja koje LAG obuhvaća, prije dana objave ovog natječaja, sve do proteka roka od pet godina od dana konačne isplate sredstava, a sve zavisno o organizacijskom obliku.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 20. srpnja 2022. do 22. kolovoza 2022.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.127.340,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 112.734,00 kn.

Isplata javne potpore se vrši u dvije rate.

Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalazi se na sljedećem linku:
http://www.srijem.info/index.php?news=1158

Također, objavljeni LAG natječaj možete pronaći i na Facebook stranici LAG-a Srijem: https://web.facebook.com/lagsrijem

Napomena:

U okviru animacijskih aktivnosti vezanih uz predmetni LAG natječaj, održat će se ukupno 3 radionice za potencijalne korisnike:

 

1) 11. srpnja 2022. (ponedjeljak) Regionalni poslovni centar Lovas, Gospodarska ulica 1, Lovas - 17,00 sati,

 

2) 12. srpnja 2022. (utorak) Dom kulture, Križni put 18, Nuštar - 17,00 sati,

 

3) 13. srpnja 2022. (srijeda) Kulturni centar Općine Borovo, Glavna 3, Borovo - 17,00 sati.

 

 

LAG Srijem
Voditelj LAG-a Srijem/LAG Srijem Manager

mob: +385 (0) 99/299 8414
tel: +385 (0) 32/525-073
www.srijem.info
www.facebook.com/lagsrijem

           

            Na temelju članka 63. Statuta Općine Markušica (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 31A/21) i članka 7. Pravilnika o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području Općine Markušica u 2022. godini (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 5/22) načelnik Općine Markušica donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće

na području Općine Markušica u 2022. godini

 Članak 1.

Objavljuje se Javni poziv za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće na području Općine Markušica u 2022. godini (u daljnjem tekstu Javni poziv).

 Članak 2.

Za provedbu ove mjere u proračunu Općine Markušica za 2021. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn.

Općina Markušica će sufinancirati kupnju kuće na području Općine Markušica u iznosu od 25.000,00 kn po Korisniku.

 Članak 3.

Uvjeti za ostvarivanje prava na potporu i potrebna dokumentacija propisani su Pravilnikom o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području Općine Markušica u 2022. godini. 

Članak 4.

Administrativnu provjeru pristiglih prijava provodit će Jedinstveni upravni odjel Općine Markušica koji će pripremiti prijedlog Odluke o dodjeli sredstava.

Odluku o dodjeli potpore donosi općinski načelnik.

Članak 4.

Po konačnosti Odluke o sufinanciranju kupnje kuće na području Općine Markušica

općinski načelnik i korisnik sredstava zaključuju Ugovor o sufinanciranju kojim se pobliže određuju prava i obveze obiju ugovornih strana.

Članak 5.

Javni poziv biti će objavljen na Oglasnoj tabli i internet stranici Općine Markušica i biti će otvoren do iskorištenja sredstava planiranih u proračunu za 2022. godinu.

 

 

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                   Tihomir Kolarević

 

 

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

 • 03 Sje 2019

  Djelomično oblačno 0°C -4°C

 • 04 Sje 2019

  Oblačno 0°C -6°C