Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Oglas za zapošljavanje radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama sa invaliditetom

 

Dana 15.04.2024. godine Općina Markušica objavila je Oglas za zapošljavanje 20 osoba na određeno vrijeme u trajanju od 31 mjesec, na radno mjesto Radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama sa invaliditetom.

Zapošljavanje se vrši u sklopu projekta „Osnaživanje članova lokalne zajednice- faza I“ čija je vrijednost 930.000,00 eura i koji je u 100% iznosu financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus kroz poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“.

 

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 23.04.2024. godine.

 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=142591891

 

                  

                        

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/21), Programa potpora unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2023. – 2027. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 26/23 – u nastavku: Program potpora) i Odluke Županijske skupštine o raspisivanju Javnog poziva unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu (KLASA: 320-10/24-01/06, URBROJ: 2196-03-24-3 od 07. ožujka 2024. godine) Župan Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

                                                                                                      JAVNI POZIV

                                                                      Unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja

                                                                      Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu 

 Svrha Javnog poziva je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih djelatnosti i povećanje održivosti gospodarstava, promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanja rizicima u poljoprivredi, udruživanje proizvođača, obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava ovisnih o poljoprivredi, smanjenja siromaštva te poticanje gospodarskog razvoja u ruralnim područjima

Javni poziv

Općinski načelnik Općine Markušica, na temelju članka 63. i članka 105. Statuta Općine Markušica ( "Službeni vjesnik "Vukovarsko -srijemske županije broj 31A121), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA:984- 01123-01129, URBROJ: 524-07-02-01-0111-24-26 od 7. ožujka 2O24.godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027. Kodni broj: SF.3.4.11.01.0286, "Osnaživanje članova lokalne zajednice- faza 1" ( dalje u tekstu: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava),

Objavljuje

 JAVNI POZIV ZA KRAJNJE KORISNIKE "Osnaživanje članova lokalne zajednice- faza 1 "

  

 

Općina Markušica provela je projekt „Uređenje nerazvrstanih cesta„ ukupne vrijednosti 59.726,00 eura sa PDV-om.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije  u iznosu od 25.000,00 eura kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice KLASA: 973-02/23-01/2, URBOJ: 538-09-1-1-1/568-23-1 od 15. veljače 2023. godine.

Cilj projekta bio je poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture, povećanje sigurnosti u prometu te stvaranje uvjeta za kvalitetnije življenje na području naselja Općine Markušica. Projektom je predviđeno uređenje neizgrađenog dijela nerazvrstanih cesta na način da se izvrši zaravnavanje postojeće podloge odnosno iskop posteljice do potrebne dubine, navoženje kamene podloge u potrebnoj debljini , sabijanje navezenog kamena s završnom izradom rubnog dijela ceste-bankine. Predviđeno je izvođenje radova na više nerazvrstanih  cesta u ukupnoj dužini od 1.200 metara s poprečnim profilom širine 4 metra.

Po završenoj provedbi projekta ostvaren je cilj na način da su na 11 lokacija, izvođenjem gore opisanih radova, uređeni neizgrađeni dijelovi nerazvrstanih cesta čime je poboljšana dostupnost lokalne infrastrukture, povećana sigurnost u prometu te stvoreni uvjeti za kvalitetnije življenje na području naselja Općine Markušica.

 

 

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

  • 03 Sje 2019

    Djelomično oblačno 0°C -4°C

  • 04 Sje 2019

    Oblačno 0°C -6°C